Novus Klinik, Özel Çapa Cerrahi Estetik’e ait bir kuruluştur.

Bizi Takip Edin
| Diş Çekimi

Diş Çekimi

Diş Çekimi

Profesyonel diş hekimlerinin ortak amacı kişinin genetiğinin bir parçası olan doğal dişlerini koruyup tedavi etmektir. Bu sağlanamıyorsa diğer dişlerin etkilenmesini önlemek ve kişinin yaşam kalitesini düşürmemek için diş çekimi gerçekleştirilir. Diş çekimi, farklı yöntemler izlenerek yapılır. Günlük dilde “azı dişi çekimi”, 20’lik diş çekimi” “gömülü diş çekimi”, “basit diş çekimi” şeklinde ifade edilen diş çekimi işlemlerinin prosedürleri farklıdır. Temelde diş çekimi işlemlerini “standart ve cerrahi diş çekimi” olarak ikiye ayırabiliriz. 

Diş çekimi işleminin ana nedeni dişteki ileri derecede çürüme ve travma sonrası oluşan kırıklardır. Aşırı diş çürüğünde sert doku kaybı kurtarılamayacak noktadır. Dolgu, kanal tedavisi ve diğer tedavi alternatifleri uygulanamaz. Aynı durum travma sonucu oluşan büyük kırıklar için de geçerlidir. Büyük kırıklar genellikle çoklu kırıklardır ve parçalı yapıdadırlar.

Diş çekiminin çürük ve kırıklardan sonraki en yaygın nedeni diş eti hastalıklarıdır. Zamanında tedavi edilmeyen diş eti hastalığı nedeniyle dişin tutunduğu kemik dokusu ileri derecede zayıflamışsa bunun sonucu olarak diş sallanmaya başlar ve diş çekimi kaçınılmaz olur.

Diş çekimi gerektiren bir diğer durum zamanı geçmesine rağmen düşmeyen süt dişleridir. Bu süre değişebilmekle birlikte genellikle 11- 12 yaşlarında fark edilir. Düşmeyen süt dişi, alttan gelen kalıcı dişin doğal gelişimini engelleyip çene yapısını bozacağından söz konusu süt dişin çekilmesi gerekir.

Diş çekiminin gerekli olabildiği bir diğer durum ortodontik tedavidir. Ortodonti tedavisi uygulanan bazı kişilerde dişlerin bir bütün olarak uygun pozisyonda konumlandırılması için çenede yer kazanma ihtiyacı ortaya çıkar. Bu nedenle bazı dişler sağlam olsa bile çekilebilir. Ancak bu tarz bir diş çekimi uzman ortodontistler tarafından çok iyi planlanmalıdır.

Diş çekimi işleminin yapıldığı bir diğer durum gömük dişlerdir. Gömük diş ya da gömülü diş de denilen diş kategorisinde en çok 20 yaş dişleri yer alır. Gömülü diş sınıfına giren diğer dişler günlük dilde köpek dişi veya küçük azı dişi olarak adlandırılan dişlerdir. Köpek dişlerine diş hekimliği literatüründe “kanin dişleri” denir. Tüm bu dişlerin gömülü ya da gömük kaldığı yer çene kemiğidir. Gömülü dişler, kişinin çene yapısına ve diğer dişlerine zarar vermiyorsa korunabilir ancak aksi durumlarda bu dişlerin çekilmeleri gerekir.

Cerrahi diş çekimi ile standart (basit) diş çekimi operasyonu arasındaki farkı, işlevini yitiren dişin ağız içindeki pozisyonu ve hasar derecesi belirler. Cerrahi diş çekimi sınıfına giren en temel diş çekimi gömülü dişlerin çekimidir. Gömülü dişler ağız ve çene yapısında kolay görünmeyen dişler olduğu için cerrahi çekim işlemi uygulanır. Kırık dişlerin cerrahi diş çekimi kategorisine girdiği durumlar ise kırıkların diş eti hattında ve altında oluştuğu durumlardır. Cerrahi diş çekimi operasyonları diş etinde alan açılmasını, çekilecek dişin parçalar halinde çıkarılmasını, dişe sağlıklı şekilde ulaşabilmek için dişi örtüleyen kemik dokusunun kaldırılmasını gerektirir.

Cerrahi diş çekimi profesyonelce yapıldığı takdirde kişinin canını acıtmaz. Cerrahi diş çekimini yapacak uzman ağız, diş ve çene cerrahıdır. Ağız, diş ve çene cerrahı dışında kalan diş hekimlerinin cerrahi diş çekimi yapması doğru değildir. Cerrahınız ve operasyon ekibiniz detaylı incelemelerin ardından çekimi lokal anestezi ya da genel anestezi altında gerçekleştirir. Kişi operasyon sırasında acı hissetmez.

Cerrahi diş çekiminden bahsederken gömülü diş çekimlerine özellikle değinmek gerekir. Ağız, diş ve çene cerrahı, işleme dişi örten diş eti ve kemik dokusunu işleyerek başlar. Ardından diş forsepsi (dişi tutmaya yarayan alet) ile dişi kavrayıp hafifçe ileri geri sallar. Amaç dişi çene kemiğinden ayırmaktır. Bazı durumlarda fazla kemik dokusu kaldırmamak için diş parçalara ayrılarak çıkarılır. Cerrahi çekimden sonra kanama olması normaldir. Dişin çeneden çıkarılmasıyla doğan boşlukta kan pıhtısı oluşur. Kanamanın durmasını hızlandırmak için bu boşluğun üzerine baskı yapacak şekilde gazlı bez yerleştirilir. Cerrah gerekli görmesi durumunda çekilen dişin çevresindeki diş etine dikiş atabilir.

Çekilecek dişin pozisyonuna bağlı olmakla birlikte cerrahi çekim 2 ila 30 dakika arasında tamamlanır.

Standart diş çekimi işleminden sonra iyileşme süreci daha hızlıdır. Standart diş çekimi yapılan bir kişi genellikle sıkıntı yaşamaz ancak bazı durumlarda ağrı kesici kullanımı gerekebilir.

Cerrahi diş çekimleri daha karmaşık operasyonlardır; bu yüzden iyileşme süreci daha uzundur ve ağrı yaşanabilir. Cerrahi diş çekimi ağrısının 2-3 gün sürmesi olağandır. Hekiminiz bu süreci en konforlu şekilde geçirmeniz için size gerekli ilaçları verecektir.

Cerrahi çekim tamamlanır tamamlanmaz yerleştirilen gaz tamponun 1 saat boyunca boyunca baskı yapacak şekilde sıkıca ısırılarak tutulması gerekir. Çekim sırasında oluşan kanın pıhtılaşmasını takiben bir-iki gün boyunca çekilen dişin oluşturduğu boşlukta kan sızıntıları olabilir.

Cerrahi çekimin ardından hekiminiz sizden şişliğin inmesine yardımcı olması için yüzünüze buz kompresi önerir. Cerrahi diş çekiminin doğal sonucu olarak oluşan şişlik genellikle 2 gün içinde kaybolur.

Hem standart hem de cerrahi diş çekiminde anestezinin etkisi geçene kadar gıda tüketimi yapılması doğru değildir çünkü uyuşukluğun etkisiyle dudak ve yanağın ısırılma olasılığı vardır. Diş çekimini takip eden birkaç gün boyunca yumuşak besinler tüketmek iyileşme sürecini hızlandırır.

Pıhtılaşma olan bölgede kan akışına hareketlilik getireceği için diş çekiminden sonra 24 saat boyunca sıcak banyo yapılması önerilmez.

Cerrahi diş çekimi sonrası diş etine standart dikişler atıldıysa bunlar 1 hafta sonra alınmalıdır. Kendiliğinden kaybolan dikişler için hekiminize uğramanıza gerek yoktur.

Diş çekimi sonrası oluşan yaranın iyileşme sürecinin sekteye uğramaması için 2-3 gün boyunca ağzın su ile çalkalanması, ağza pipet tarzı sterilizasyonu şüpheli maddelerin alınması, sigaranın yanı sıra tütün mamulleri kullanımı ve alkol tüketimi uygun değildir.

Diş çekiminin ardından geçen 4 saat boyunca aşırı kanama olması ya da şiddetli ağrının sürmesi halinde durum diş hekimine bildirilmelidir.

Diş çekimi sonrası iyileşme sürecinin 2 hafta içinde tamamlanması öngörülür Bu süre zarfında diş çekimi nedeniyle oluşan boşluk yeni kemik ve diş eti dokusu ile kapanır. Diş çekimi nedeniyle çevredeki dişler oluşan boşluktan etkileneceği için eksik dişin yerine yenisinin konması için uygun planlamanın yapılması gerekir.

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var: Ağız, Diş ve Çene Cerrahı Mustafa Sabri Şencan yönetimindeki Novus Klinik %100 hasta memnuniyeti prensibiyle çalışmakta ve hastalarına risksiz tedaviyi garanti etmektedir. Diş çekiminden sonra oluşabilen en ciddi komplikasyon alveolit isimli kuru kemik iltihabıdır. Kuruk kemik iltihabı alveolit, diş çekimi sırasında oluşan boşluktaki kemiğin gıda artıkları ve hava ile temasından kaynaklanan bir rahatsızlıktır. Alveolit ağrı yapabilir, iltihap ağızda kötü kokuya neden olabilir. Alveolit, hekimin öngördüğü ilaçlar ve hekim tarafından yapılan düzenli pansuman ile tedavi edilir.

Tüm diş tedavilerinde olduğu gibi diş çekimi fiyatları da her yıl Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından belirlenmektedir. Diş tedavilerinde kurumsal internet sitesi üzerinden fiyat paylaşılması yasaklanmıştır. Bundan dolayı kişinin rahatsızlığına bağlı olarak değişen tedaviye ilişkin en doğru fiyat bilgisini belirlemek için uzman diş hekiminin detaylı muayenesi gerekmektedir. Bununla birlikte Türk Diş Hekimleri Birliği’nin ilan ettiği 2020 diş çekimi fiyatları size bu konuda bir fikir verebilir.

Türk Diş Hekimleri Birliği

Diş Çekimi Fiyatları

KDV Hariç

KDV Dahil

Diş Çekimi 162,04 175,00
Komplikasyonlu Diş Çekimi 282,41 305,00
Gömülü Diş Operasyonu  527,78 570,00

Gömülü Diş Operasyonu

(Kemik Retansiyonlu) 

796,30 860,00

Türk Diş Hekimleri Birliği’nin ilan ettiği 2020 diş çekimi fiyatları listesinden de anlaşılabileceği üzere tedavinin gerçek maliyeti, oluşan hasarın boyutuna ve ne tür bir diş çekimi yapılacağına bağlıdır. Diş çekimi ücretini etkileyen bir diğer faktör de tedaviyi yapacak olan kliniğin kullandığı materyallerin kalitesi ve diş hekiminin tecrübesidir. Diş çekimi fiyatı hakkında sizi yanıltmayacak, en doğru bilginin klinikte yapılacak muayene sonrası tarafınıza verilmesi sizin yaranıza olacaktır. 

Novus Klinik olarak sağlıklı günler dileriz.

RANDEVU AL

Doğru Tedavi, Doğru Teşhis ile Başlar

gülüş estetigi