Novus Klinik, Özel Çapa Cerrahi Estetik’e ait bir kuruluştur.

Bizi Takip Edin
| Ortodonti

Ortodonti

Ortodonti

Dişlerin, çenede sağlıklı ve estetik açıdan uyumlu şekilde konumlandırılması ile ilgili tedavileri yapan uzmanlık dalına ortodonti denir. Ortodonti tedavisinin amacı dişlerin ve her iki çenenin görevlerini birbirleriyle uyumlu şekilde yapmalarını sağlamaktır. Diş hekimliğinde ortodonti alanında uzmanlaşan hekimler ortodontist olarak adlandırılır.

Ortodonti kelimesi dilimize Fransızca “orthodontie” sözcüğünden geçmekle birlikte “orthodontie” ise köken olarak Latinceden gelmektedir. Doğru/düz anlamlarındaki “orthos” ile diş manasındaki “odont” kelimelerinden türetilmiştir. Ortodonti alanını ilgilendiren işlemlere “ortodontik tedaviler” denir. Ülkemizde ortodontik tedavi deyince akla hemen diş teli tedavisi gelse de ortodontinin alanı bununla sınırlı değildir. Diş, çene ve yüz sağlığını etkileyen birçok uyumsuzluk ortodonti tedavisi ile giderilebilir. Ortodontik tedavi ile düzeltilebilecek sorunlar şunlardır: Çapraşık dişler, ayrık dişler, çene kapanış bozuklukları ve çene seviyesi farklılıkları.

Ortodonti tedavisi diş sağlığını korumak için gereklidir. Çapraşık dişler, ayrık dişler ve çene kapanış bozuklukları ileride daha büyük sorunlar oluşturabilecek uyumsuzluklardır. Ör: Çapraşık dişler ne kadar iyi fırçalanırsa fırçalansın, gıda artığı birikimi kolay olacağından çürüme ihtimaline hep açık olacaktır. Çürüyen dişlere dolgu yaptırılsa bile bu kalıcı çözüm olmaz. Sürekli gıda artığı birikimi yüzünden dişler dolgu kenarlarından çürümeye açık olacak; bu da kanal tedavisi ve sonrasında diş çekimine sebebiyet verecektir. Ortodonti tedavisi ile düzgün sıralanmış dişler ömür boyu işlev görebilir. Sağlıklı ve estetik bir gülümseme, sosyal çevre ve iş yaşamında özgüven açısından önemlidir.

Kişiye özel ortodonti tedavisi aperey kullanılarak yapılır. Aperey, ortodonti tedavisinde kullanılan aygıtların genel adıdır. Apereyler iki sınıfa ayrılır: sabit apereyler ve hareketli apereyler. Apereyler ortodontik probleme bağlı olarak ağız içinde ya da ağız dışında kullanılır. Ortodonti tedavisinde kullanılan aperey çeşitleri şöyledir: ark teli, braketler, lingual retainer, yüz maskesi, chin-cup, headgear.

Günlük dilde “diş teli” şeklinde özetlenen tedavi aslında sadece tel kullanılarak yapılmaz. Diş teli, tedavinin bir parçasıdır. Dişlerin planlanan süre içinde kademeli olarak hareket ettirilmesini sağlayan diş teli, ortodonti tedavisinde ark teli olarak isimlendirilir. Diş teli uygulaması braketler ile birlikte yapılır. Braket, dişlerin üzerine yapıştırılan ve içinden tellerin geçirildiği apereydir. Braketin içinden geçen diş teli ile dişler birbirine bağlanır. Diş teli tedavisi ile dişlere dışarıdan kuvvet uygulanarak, dişin istenilen konuma gelmesi sağlanır. Diş teli tedavisinin süresi kişinin diş yapısına bağlı olarak değişir. Bu süre ortalama 18 ila 24 aydır. Diş teli tedavisi sırasında ayda bir kez diş telinin kontrolü gerçekleştirilir.

Kişilerin beklentilerine ve gelişen teknolojiye paralel olarak son dönemde yeni diş teli tedavileri ve alternatif apereyler kullanılmaya başlanmıştır. Yeni yöntemlerle birlikte “lingual ortodonti”, “görünmez diş teli”, şeffaf plak”, “invisalign” gibi kavramlar ve teadviler ortaya çıkmıştır.

Lingual ortodonti, bir diş teli tedavisidir. Ortodontide lingual ifadesi, dişlerin dil ile temas ettiği iç yüzeyleri anlatır; dolayısıyla lingual ortodonti dişin içine takılan diş teli ile yapılan tedavidir. Lingual ortodontide diş teli içeri takıldığı için görünmez; kamuoyunda “görünmez diş teli” denmesinin nedeni budur. Görünmez diş teli, dişin iç yüzeyine yapıştırılan özel tasarım braketlerden geçirilir. İşleyiş mantığı klasik diş teli tedavisi ile aynıdır. Görünmez diş teli özellikle sosyal çevreleri ve iş yaşamları gereği estetik kaygı taşıyan yetişkinler tarafından tercih edilse de yaşa bakılmaksızın herkese uygulanabilecek bir tedavidir.

Seri halinde kişiye özel üretilen ve dışarıdan zor belli olan plaklar ile yapılan ortodontik tedaviye şeffaf plak tedavisi denir. Diş teli ve braket kullanmak istenmediği durumlarda tercih edilir. Şeffaf plakların yeme içme faaliyetleri dışında sürekli takılması gerekir. Şeffaf plak ile yapılan ortodonti tedavisinin “invisalign” olarak anılmasının nedeni, şeffaf plakları ilk üreten firmanın “Invisalign” firması olmasıdır. Invisalign estetik kaygılar sebebiyle daha çok yetişkinler tarafından tercih edilse de her yaş grubuna uygulanabilecek bir ortodontik tedavidir.

Ortodonti tedavisinde üst yaş sınırı yoktur. Her yaşta ortodontik tedavi yapılabilir. Novus Klinik’te, 65 yaşında bile başarıyla ortodonti tedavisi uygulanmış hastalarımız bulunmaktadır. Koruyucu ortodonti tedavileri 8 yaşından itibaren yapılabilse de kalıcı ortodonti tedavisi için çocuğun daimi dişlerinin hepsinin çıkması gerekir. Bu nedenle kalıcı ortodonti tedavisine 12 yaşından sonra başlanır. Tedavide en önemli nokta doğru teşhistir. Doğru tedavi doğru teşhis ile başlar. Bu noktada şunu belirtmekte fayda var: Ağız, Diş ve Çene Cerrahı Mustafa Sabri Şencan yönetimindeki Novus Klinik %100 hasta memnuniyeti prensibiyle çalışmakta ve hastalarına risksiz/hatasız tedaviyi garanti etmektedir.

Ortodontik tedavi gören bireylerin ağız hijyenine dikkat etmeleri gerekir. Braket takılı olan dişlerde daha fazla yiyecek birikimi ve diş plağı oluşumu gerçekleşir. Diş plakları, dişlerden ve braketlerden düzgünce temizlenmezse diş eti hastalığına ve çürümeye yol açabilir. Ağız hijyeninin yanı sıra beslenme sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Elma, havuç gibi sert yiyecekler bıçakla kesilerek yenmelidir. Kabuklu ve sert kuruyemişler dikkatli tüketilmelidir. Aksi takdirde dişe takılı braketler kopabilir. Bu da tedavinin süresinin uzaması demektir.

Ortodontik tedavinin süresi kişinin diş ve ağız yapısına göre değişir; tedavi ortalama 8 ila 24 ay sürer. Lingual ortodonti ve seramik braketlerin kullanıldığı sistemlerde tedavi süresi kullanılan braket çeşidinden dolayı vakaya bağlı olarak birkaç ay uzar. Invisalign ve Orthoclear sistemlerinde tedavi süresi vakaya göre birkaç aydır.

Ortodonti tedavisi / diş teli fiyatlarını belirleyen birçok unsur bulunmaktadır. En önemlisi kişinin problemlerine bağlı olarak uygulanacak tedavidir. Bazı kişilerin tedavisi tek işlemde bitirilebileceğinden ortodonti tedavisi fiyatı düşük olmaktadır. Bazı tedaviler ise bir planlamanın ürünü olarak birden çok işlemi gerektirebilir. Bu durumda ortodonti / diş teli fiyatları farklı olacaktır. Ortodonti tedavisinde fiyatları değerlendirirken tedaviyi bir bütün olarak düşünmek gerekir. Diş teli fiyatları ancak tedavi planı ile şekillenir. Diş tedavilerinde kurumsal internet sitesi üzerinden fiyat paylaşılması yasaklanmıştır. Bundan dolayı kişiye özel olarak değişen tedaviye ilişkin en doğru fiyat bilgisini belirlemek için uzman diş hekiminin detaylı muayenesi gerekmektedir. Diş teli / ortodonti tedavisi fiyatlarını etkileyen bir diğer faktör de tedaviyi yapacak olan kliniğin kullandığı materyallerin kalitesi ve diş hekiminin tecrübesidir. Diş teli / ortodonti tedavisi fiyatları hakkında sizi yanıltmayacak, en doğru bilginin klinikte yapılacak muayene sonrası tarafınıza verilmesi sizin yaranıza olacaktır.

Novus Klinik olarak sağlıklı günler dileriz.

RANDEVU AL

Doğru Tedavi, Doğru Teşhis ile Başlar

gülüş estetigi